Tillgången till FSD-online har upphört och ersatts av en annan tjänst.
För att få tillgång till den nya tjänsten krävs ett användarkonto. För att få ett användarkonto sänder du ett mail till fsdhelpdesk@fmv.se och ber om ett användarkonto till e-nav Försvarets materielverk (FMV).
I den nya tjänsten har du tillgång till de nationella försvarsstandarderna ”FSD-standarder” och GYS specifikationer.

Access to FSD-online has been discontinued and replaced by another service.
To access the new service requires a user account. To get a user account, send an email to fsdhelpdesk@fmv.se and request a user account to the e-nav Försvarets materielverk (FMV).
In the new service, you have access to the national defence standards "FSD-standards" and GYS specifications.